Wie zijn wij

Wie zijn wij en een stukje geschiedenis

Graag willen wij ons aan u voorstellen en u een impressie geven van ons bedrijf. Wij zijn Freek en Marleen Ampt, beiden geboren en getogen Coorndijkers.

In 1990 hebben wij de veehouderij tak van de ouders van Freek overgenomen en zijn we gestart als gewoon agrarisch bedrijf. Al snel daarna zijn wij de natuurlijke kant op gegaan. Hoe dat zo kwam? Nou gewoon, omdat we er achter kwamen dat het veel beter werkt om met natuur te werken dan ertegen te vechten.

Vanaf 1 augustus 2001 is ons bedrijf officieel biologisch. Ons bedrijf voldoet aan de door Skal opgestelde richtlijnen voor een biologische veehouderij. Ieder jaar worden wij door Skal gecontroleerd. Er is een aangekondigde inspectie, waarbij de controleur onder andere de boekhouding doorloopt. Hij controleert de mestbonnen en de veearts registraties. Naast een aangekondigde inspectie zijn er ook de onverwachte bezoeken, waarbij de controleurs de stallen instappen om te kijken hoe de dieren erbij lopen of wat ze op dat moment te eten krijgen.

Inmiddels telt de veestapel ruim honderd stuks rundvee, groot en klein. Daarnaast lopen er wat meer dan zestig schapen, een aantal varkens en nog wat kippen. Die laatste lopen rond voor ons plezier; als we geluk hebben vinden we de eitjes, maar vaak is de ekster ons al voor geweest.

In 2005 zijn wij gestart met de boerderijwinkel. Tot die tijd verkochten wij het vlees alleen in pakketten. Maar niet iedereen kon met de grotere hoeveelheid uit de voeten en daarom zijn we overgestapt op losse verkoop. Het assortiment is in de loop der jaren stevig uitgebreid alsook ons klantenbestand. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar onze boerderij. Vooral omdat ze een goed stuk vlees op hun bordje willen. We eten minder vlees, dat is geen verkeerde ontwikkeling, maar dan moet het wel een goed stukje vlees zijn. Daarnaast willen ze weten waar hun vlees vandaan komt, wat de dieren te eten krijgen en hoe en door wie ze worden verzorgd.

Onze boerderij ligt in de Leenheerenpolder, een polder die de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws is. In 2009 is de polder door de provincie Zuid-Holland aangekocht om onder water gezet te worden. Er moest getijde-natuur ontwikkeld worden. In het hele proces van onteigening hebben wij steeds aangegeven dat we graag met ons bedrijf een rol zouden willen spelen in het beheren van het gebied. Echter werd ons te verstaan gegeven dat er voor ons geen plaats was. Het beheer moet naar een grote natuurorganisatie en niet naar een boer. Ook niet als die boer al heel wat jaren ervaring heeft met het onderhouden van natuurgebieden en de polder op zijn duimpje kent. De al aanwezige natuur, ontstaan door het beheer met onze koeien en schapen moet plaats maken voor water.

Daar hebben wij ons niet zo maar bij neer gelegd. En wij niet alleen, want er is heel wat weerstand tegen het onder water zetten van landbouwgrond. Dit hele proces sleept zich nu al jaren voort. Telkens moet het weer anders om de bal maar in de lucht te houden om later alsnog de boel onder water te kunnen zetten. Inmiddels is het eind 2014 nog steeds is niet duidelijk wat er gaat gebeuren. De polder is nog droog, wij zitten aan de Westdijk met ons bedrijf en we hopen er nog vele jaren te kunnen zitten!

Wij zijn hét boerenbedrijf waarvan ze in Den Haag roepen dat het zo moet: biologisch, natuurbeheer, een boerderij winkel met natuurvlees en gratis educatie door het open stellen van de schuren.  Op het land, waarvan de geleerden aangaven dat het geen enkele waarde heeft voor de natuur, tenzij het onder water gezet wordt, op dat land is nu een waar weidevogel paradijs ontstaan. Geen kranen, bulldozers of ander geweld is er aan te pas gekomen. Maar gewoon simpel boeren verstand. Drie keer zoveel weidevogels per bunder als in de natuurgebieden in de buurt.

Helaas gaat natuur in Nederland vooral over dikke rapporten, grote verhalen en veel drukte.