Onze bedrijfsvoering

Gaat u mee op rondleiding door ons bedrijf?

Vanaf 1 augustus 2001 hebben wij het eko-certificaat van Skal. Onze bedrijfsvoering is nu volledig ecologisch. Zo liggen de dieren ’s winters op stal in het stro en niet op roosters. In de zomer scharrelen ze zelf hun kostje bij elkaar in de natuurgebieden. Onze koeien lopen in het natuurreservaat “het Oude Land van Strijen” (Staatsbosbeheer) en in het natuurgebied bij ons thuis in de “Leenheerenpolder”. De schapen begrazen daar de dijken en uiterwaarden en de varkens hebben we thuis bij de boerderij.

Eerlijk en natuurlijk, dat is onze missie.

Het doel van onze onderneming is: De combinatie van natuurbeheer en eerlijke voedselproductie. Dat natuurvlees verkopen we rechtstreeks aan U. De kortste keten, overzichtelijk en betrouwbaar.

Door gerichte begrazing wordt getracht om een zo gevarieerd mogelijke vegetatie van grassen en vooral kruiden te laten groeien. Vanzelfsprekend wordt er in de natuurterreinen geen gebruik gemaakt van kunstmest of andere chemische middelen. Door de grote diversiteit aan kruiden die door de dieren wordt gegeten krijgt het vlees de natuurlijke volle smaak.

Naast begrazing met koeien wordt -ook voor Staats Bosbeheer- 45 ha gemaaid voor de voeding voorziening in de winter. Deze percelen worden alleen gemaaid, niet beweid, om de rijkdom aan voedingsstoffen in de bodem te verlagen.

Onze stelling is dat dieren voor een goede gezondheid naast 2xV (voeding en verzorging), vooral behoefte hebben aan 3xL (licht, lucht en leefruimte). Voor de stalling van de dieren in de winter beschikken we daarom over ruime goed geventileerde stallen met een zeer grote lichtinval. De stallen zijn volledig ingestrooid met stro, roosters treft u bij ons niet aan. De dieren groeien in alle rust op en worden niet opgejaagd met grote hoeveelheden voer, zodat ze zo snel mogelijk slachtrijp zijn. Dit gaat immers ten koste van de kwaliteit van leven, maar ook van de kwaliteit van het vlees, de smaak en structuur.

De dieren

De koeien zijn van het ras Limousin. Dit ras staat nog dicht bij de natuur en kan zich daardoor goed staande houden in de natuurgebieden. Ze doen het goed op het gras en de kruiden die daar groeien en ontwikkelen daarmee heerlijk vlees. De limousin koe is vooral een “vlees koe”; hij geeft wel melk, maar dan alleen voor zijn eigen kalfje. Voor de melk hebben we Bella, een prachtige Montebeliarde koe die ons elke dag voorziet van heerlijke biologische rauwe melk.

Over koetjes en kalfjes...

In de maanden februari en april lopen de stieren tussen de koeien. Zij werken dan hard aan hun nageslacht. Een koe heeft een draagtijd van ruim 9 maanden, dus in de maanden december en februari worden er kalfjes geboren. In mei gaan de koeien met hun kalfjes naar buiten. De kalfjes zogen dan nog steeds bij hun moeder, maar eten daarnaast natuurlijk ook al gras mee. In september gaan de kalfjes dan bij de moeder weg; zij komen dan naar binnen (omdat de nachten dan al koud worden). De moeders blijven tot eind oktober buiten, waarna ook zij weer op stal komen en weer een kalf krijgen. Zo gaat de cyclus weer door... een jaar rond.

Schapen

De schaapskudde telt ruim 60 stuks dieren. De schapen blijven zo lang mogelijk buiten en komen eigenlijk alleen een paar weken naar binnen om af te lammeren. Dat is meestal in de maand februari/maart. Na de open dag (1e zaterdag in april) gaan ze dan weer naar buiten. De schapen worden in het natuurbeheer voornamelijk ingezet om de dijken te begrazen.  Met hun kleine hoefjes trappen ze de grasmat goed vast, waardoor en een stevige beworteling ontstaat. Dit zorgt voor goede stevig dijken, die wij weer nodig hebben voor de veiligheid.

Varkens

De varkens op de boerderij komen als big naar ons bedrijf. Ze komen van het biologisch varkensbedrijf van Anja en Jos Martens uit Sprundel.

Varkens groeien snel. Dat zijn we met de koeien en de schapen zeker niet gewend. Met name de koeien zijn wel een paar jaar bij ons voordat ze naar de slager gaan. En sommigen komen daar nooit, want dat zijn de koeien die ons ieder jaar voorzien van een prachtig kalf en die blijven gewoon bij ons. Maar dat is dus anders met varkens. Voor je het weet heb je een groot volwassen varken. Wij laten de varkens altijd doorgroeien totdat ze ruim 100 kg wegen. Dan heb je mooie hammen en buiken. In de bio-industrie gaan de varkens altijd weg, als ze precies 80 kilo wegen. Dan heb je altijd karbonaadjes van dezelfde grootte en wegen alle speklapjes even zwaar en kan je goedkoop werken. Maar aan eenheidsworsten doen wij hier niet dus kan het zo wezen dat het karbonaadje de ene keer zwaarder is dan de andere keer.

Soms is de vriezer al leeg, maar zijn de varkens nog niet zwaar genoeg om naar de slager te brengen. Dan halen we varkens bij Jos en Anja en worden die klein gesneden voor de winkel.

Kippen

Op ons bedrijf loopt een prachtig pronte haan rond, met zijn dames. Andere heren worden niet getolereerd en door mijnheer bevochten op leven en dood. De dames leggen regelmatig een ei en als we geluk hebben dan hebben wij dus een kakelvers eitje. Maar vaak is de ekster ons al voor geweest, dus dan hebben we pech.

Ons biologisch kippenvlees krijgen wij geleverd door Kemper Kip uit Uden.